Disclaimer

DISCLAIMER

Dit is de website van V.J.B. Motors nv
Prins-Bisschopssingel 4074
B-3500 Hasselt
Telefoonnummer +32 11 28 33 90
ondernemingsnummer BE0447.408.441

 Door de V.J.B. Motors website te bezoeken en te raadplegen aanvaardt u deze voorwaarden zonder beperkingen of uitzonderingen. Uw toegang tot de V.J.B. Motors website is derhalve gebonden aan deze voorwaarden en alle wetten die hierop van toepassing zijn.

Intellectueel-eigendomsrecht
Deze website wordt beschermd door nationaal en internationaal intellectueel-eigendomsrecht. Openbaarmaking of verveelvoudiging, alsmede hergebruik of opvragen van de website, waaronder gedeelten daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende, V.J.B. Motors nv, tenzij het toepasselijke recht daarvoor de bevoegdheid geeft. In het bijzonder is het verboden de in vorige zin genoemde handelingen te verrichten voor commerciële doeleinden.

Handelsmerken
Tenzij anders aangegeven, zijn de rechthebbenden ten aanzien van op de website aangegeven handelsmerken, logo’s en servicevermeldingen (‘de tekens’) Mitsubishi Motors, Fuso, Fuji Heavy Industries Japan en de respectievelijke erkende distributeurs, waaronder V.J.B. Motors nv. Gebruik van de tekens zonder toestemming van de rechthebbenden is verboden, tenzij het toepasselijke recht daarvoor de bevoegdheid geeft. In het bijzonder is het downloaden, kopiëren, verspreiden of gebruik als metatag (magneetwoord) van de tekens verboden.

Hyperlinks 
De V.J.B. Motors website kan hyperlinks bevatten naar andere, compleet onafhankelijke internetsites. V.J.B. Motors nv geeft geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die in een dergelijke hyperlink of op een andere internetsite wordt gegeven. De risico’s die gepaard gaan met een bezoek aan dergelijke gekoppelde internetsites zijn volledig voor rekening van de bezoeker.

Geen verklaring of garantie inzake nauwkeurigheid 
Hoewel V.J.B. Motors nv alles in het werk stelt om correcte informatie aan te bieden, kan de nauwkeurigheid van de informatie op deze site niet worden gegarandeerd. V.J.B. Motors nv wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid, de volledigheid of de authenticiteit van de informatie af. Deze site en haar volledige inhoud worden “als zodanig” ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie. Alle op deze site genoemde voorwaarden & prijzen zijn onder voorbehoud en worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. Foto’s en specificaties kunnen afwijken van het leveringsprogramma van de betreffende merken.

Beperkte aansprakelijkheid
V.J.B. Motors nv wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van, of op een of andere manier te maken heeft met, uw toegang tot of het gebruik van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de V.J.B. Motors site.

Afstandsverklaring

De informatie op deze website werd met de grootste zorg samengesteld. V.J.B. Motors nv behoudt zich echter het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan modellen, designs, technische specificaties, afbeeldingen en andere informatie op deze website. Geen rechten kunnen op welke manier dan ook worden ontleend aan de inhoud van de website van V.J.B. Motors nv.

Aanpassing van het beleid 
V.J.B. Motors nv behoudt zich het recht voor deze beleidsregels te allen tijde aan te passen in het belang van de zakelijke activiteiten en nodigt de bezoeker uit deze pagina af en toe te raadplegen om te controleren of er iets is veranderd.

Garanties
Alle op deze website gegeven garanties zijn onverminderd het dwingend het recht waarop de consument in het land van zijn woonplaats zich ter zake van consumentenbescherming kan beroepen.

Rechtskeuze
Op deze website is het Belgisch recht van toepassing.

Back to top