Privacy Policy

Privacy en gegevensbescherming

Wij danken u voor de belangstelling die u toont voor onze onderneming en onze producten. Wij houden er aan de bescherming van uw persoonsgegevens te verzekeren en u een maximum aan comfort te bieden bij uw bezoek aan onze site. Vanuit onze zorg voor de bescherming van uw privé-leven, stellen wij alles in het werk om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen bij iedere stap in de behandeling ervan.
V.J.B. Motors nv respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe V.J.B. Motors nv gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

Persoonsgegevens

V.J.B. Motors nv verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Indien de bezoeker zich opgeeft om via e-mail informatie te ontvangen, geeft een bezoeker V.J.B. Motors nv toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van V.J.B. Motors nv. Bij elke e-mail communicatie zal de bezoeker de mogelijkheid geboden worden geen verdere informatie te ontvangen.

Indien de bezoeker zich opgeeft om informatie via post te ontvangen, beschikt hij over de keuze zijn gegevens enkel te laten verwerken voor de specifieke vraag of tevens in de toekomst verdere informatie te ontvangen. In dit laatste geval geeft een bezoeker V.J.B. Motors nv toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van V.J.B. Motors nv met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.

De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met V.J.B. Motors nv contractueel of vennootschapsrechtelijk verbonden ondernemingen. De bezoeker heeft recht op inzage en ev. correctie van de op u betrekking hebbende gegevens. U heeft ook het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot V.J.B. Motors nv op onderstaand adres:

Prins Bisschopssingel 4074, 3500 Hasselt, tel : 011/28.33.90, Ondernemingsnummer : BE 0447.408.441

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie

In sommige gevallen zal V.J.B. Motors nv gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de V.J.B. Motors website gekomen bent.

Gegevens die wij op de harde schijf van uw computer kunnen plaatsen

Tijdens een bezoek aan de site kunnen zogenaamde ‘cookies’ op uw systeem geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste Internet browsers kunt u ‘cookies’ van uw harde schrijf verwijderen, ‘cookies’ afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een ‘cookie’ geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of Help-functie van uw Internet browser voor verdere details. Het spreekt vanzelf dat u onze sites ook kan bezoeken zonder cookies. Het weigeren van de cookies kan beperkingen meebrengen bij de functionering van ons aanbod.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

Bij V.J.B. Motors NV zijn wij ons ervan bewust dat persoonsgegevens zoals namen en geboortedata uitermate belangrijk zijn voor de privacy van onze gebruikers. V.J.B. Motors NV zal dergelijke persoonlijke informatie nooit bekendmaken of ongevraagd verzamelen wanneer u de V.J.B. Motors NV website (hierna onze website) http://vjbmotors.be/wordpress bezoekt. Wij kunnen statistische trends met betrekking tot onze website analyseren, maar zullen hiertoe in geen geval persoonlijke informatie gebruiken. Wanneer dergelijke informatie wordt verzameld, zullen wij dit vermelden, en zal de verzamelde informatie behandeld worden overeenkomstig punten 1 tot en met 4 hieronder. Hoewel u de meeste plaatsen op onze website kunt bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken, dient u te weten dat bepaalde diensten misschien niet voor u toegankelijk zijn.

Voor een betere dienstverlening aan gebruikers die onze website geregeld bezoeken, kunnen wij een beroep doen op “cookies”. Wanneer een gebruiker de eerste keer naar onze website surft, wordt een identificatiemerk of “cookie” verzonden naar de cookie-enabled browser. Wanneer deze gebruiker later naar onze website terugkeert, meldt dit identificatiemerk ons dat het om dezelfde gebruiker gaat. Zolang u uw persoonsgegevens niet invoert, kunnen wij u niet identificeren en blijft u anoniem. U kunt uw browser zo instellen dat een bericht wordt weergegeven wanneer u een cookie ontvangt, of dat cookies automatisch worden geweigerd.

  1. Wanneer wij persoonlijke informatie over u verzamelen, wordt deze voor de volgende mogelijke doeleinden gebruikt: voor commerciële doeleinden (prospectie, klantenbeheer), dienst na verkoop, garantie, veiligheid. We verzamelen alleen de informatie die nodig is voor dit voorgenomen gebruik.
  2. V.J.B. Motors NV behandelt persoonlijke informatie correct, en zal dergelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder uw toestemming, uitgezonderd: wanneer wij van een rechtbank, een rechterlijke instantie of een andere officiële instantie bevel krijgen deze informatie te verstrekken of openbaar te maken. Als onze contractanten persoonlijke informatie nodig hebben om de activiteiten met betrekking tot het beheer van onze website en het uitvoeren van enquêtes die wij hebben besteld, zullen wij hen deze informatie verschaffen voor zover dit nodig is voor de uitvoering van hun opdracht, en nadat we met hen een overeenkomst ter bescherming van geheime informatie hebben gesloten. In uitzonderlijke omstandigheden die hierboven niet vermeld worden. Wanneer wij uw toestemming verkrijgen om uw persoonlijke informatie bekend te maken aan derden, zullen wij bindende contracten sluiten en alle nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat de derden deze informatie verspreiden.
  3. Als u wenst dat uw informatie openbaar gemaakt, gecorrigeerd, toegevoegd of gewist wordt zodat u geen reclame meer krijgt, moet u contact met ons opnemen via de pagina Contact op onze website. Wij zullen dan zo snel mogelijk proberen aan uw verzoek tegemoet te komen.
  4. V.J.B. Motors NV zal zich houden aan alle toepasselijke wetten en normen met betrekking tot de persoonsgegevens die wij bijhouden, en zal onze beleidslijnen betreffende de hierboven beschreven punten blijven herzien en verbeteren.

Cookies

V.J.B. Motors NV is verantwoordelijk voor deze website en is de databeheerder. In dit cookiebeleid wordt uiteengezet hoe gegevens worden verwerkt via het gebruik van deze website en alle andere elektronische communicatienetwerken die door V.J.B. Motors NV worden verschaft.

De verzamelde informatie

Onze websites zijn doorgaans zodanig ontworpen dat het aantal persoonsgegevens dat wordt verzameld, tot een minimum wordt beperkt. Bijgevolg vragen wij enkel die informatie die vereist is om de bezoekers een maximum aan service te kunnen bieden. Door de diensten op deze website te gebruiken en/of door dit beleid te aanvaarden, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor de in dit beleid vermelde doeleinden. Wij beschikken over de gepaste veiligheidsmaatregelen om uw (gevoelige) informatie online en offline te beschermen.

Wij verzamelen persoonsgegevens die u verschaft door de verschillende diensten op de website te gebruiken, bijv. formulieren. Deze informatie omvat gegevens als uw naam, adres, e-mailadres en enkele andere facultatieve gegevens over uzelf, zoals aangegeven.

Wij kunnen ook automatisch bijkomende informatie over uw bezoek aan deze website verzamelen. Voor meer bijzonderheden, zie de rubriek “Het gebruik van cookies” hieronder.

Het gebruik van cookies

Onze websites gebruiken cookies alsook cookies van derden zoals diegene die in de onderstaande tabel worden beschreven. De cookies van derden verzamelen informatie voor ons, niet voor iemand anders. Een cookie is een minibestandje (doorgaans letters of cijfers) dat wordt gedownload op een apparaat (bijv. pc of draagbare apparaten zoals een laptop, iPhone, iPad, Android of andere smartphone) en dat informatie opslaat op uw harde schijf/flash drive of browser zodat onze website u herkent wanneer u onze website opnieuw bezoekt en om onze website beter af te stemmen op uw behoeften wanneer u onze website bezoekt. Op onze website worden de volgende cookies gebruikt:

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door een externe vennootschap (‘Google’).  Google Analytics installeert cookies om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Google Analytics gebruikt cookies om gebruikerssessies te definiëren, alsook om een aantal belangrijke functies in de Google Analytics rapporten aan te geven. Google Analytics installeert of updatet cookies alleen om gegevens te verzamelen die vereist zijn voor de rapporten.

De informatie die deze cookies over uw gebruik van onze website genereren en uw huidige IP-adres worden door uw browser doorgestuurd naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en andere landen. Google gebruikt deze informatie namens ons om te beoordelen hoe u deze website gebruikt, om rapporten op te stellen over de activiteit op de website en om ons andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteit op de website en het internetgebruik. Het IP-adres dat via Google Analytics wordt verkregen, wordt niet gelinkt aan andere informatie waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van Google cookies weigeren of blokkeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. In dat geval kunt u wel niet alle mogelijkheden van onze website benutten. U kunt de Google Analytics Opt-out Browser Add-on op de Google website downloaden en installeren. Gelieve te noteren dat de website gebruikmaakt van Google Analytics met de ‘anonymizeIp’ methode en dat uw IP-adres, voor het wordt opgeslagen, door het laatste octet wordt ingekort om identificatie te vermijden.

Cookies verwijderen of blokkeren

Cookies zijn nuttig om ons te helpen u te herkennen wanneer u onze websites bezoekt zodat u uw paswoord en gebruikersnaam bijv. niet steeds opnieuw hoeft in te voeren wanneer u naar een website gaat. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de pagina’s te merken die u bezoekt en de voorkeuren op te slaan die u tijdens dat bezoek selecteert. Hierdoor kunnen wij uw beleving versterken en onze websites verbeteren.

Voor meer informatie over cookies klikt u op de volgende link: www.whatarecookies.com

U bent niet verplicht om cookies te aanvaarden en in de meeste browsers kunt u cookies weigeren. Als u wilt weten hoe u dat moet doen, gaat u naar het Help-menu van uw browser of neemt u contact op met uw systeembeheerder. Gelieve te noteren dat geen enkele cookie op onze websites strikt ‘verplicht’ is: u bent niet verplicht om de cookies te aanvaarden, maar zoals werd vermeld kan dat een invloed hebben op de beleving van de website. Wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming om de in het Privacy- en cookiesbeleid vermelde cookies te gebruiken, wanneer u voor het eerst toegang hebt tot de website en wanneer wij nieuwe cookies op de website introduceren, indien de wet dat vereist.

Indien u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen voor de browser die u gebruikt

– Internet Explorer:Cookies blokkeren of toestaan

– Chrome: Uw cookies en sitegegevens beheren

– Firefox: Cookies die websites gebruiken

– Safari: Manage cookies

Indien u cookies uitschakelt, denk er dan aan dat sommige afbeeldingen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u mogelijk bepaalde delen van de website niet kan gebruiken.

Hulpmiddelen om te delen:

De pagina’s van de website van V.J.B. Motors bevatten “Deel” knoppen waarmee Gebruikers van de website bepaalde inhoud kunnen delen met hun vrienden via sociale netwerken, zoals

Facebook. Deze websites kunnen een cookie installeren wanneer u verbonden bent met hun diensten. V.J.B. Motors nv controleert de installatie van cookies van deze websites niet. Wij adviseren u om deze sites van derden te consulteren voor meer informatie over deze cookies en de manier om ze te beheren.

Met betrekking tot het gebruik van social plug-ins van Facebook, dient er nog op te worden gewezen dat indien de Gebruiker huidige website opent, de browser van de Gebruiker een rechtstreekse verbinding maakt met de server van Facebook. De inhoud van de plug-ins wordt door Facebook rechtstreeks naar de browser van de Gebruiker doorgestuurd en door deze browser in de website geïntegreerd. Via de plug-ins krijgt Facebook de informatie dat de Gebruiker de betreffende pagina van de website van V.J.B. Motors nv heeft geopend. Als de Gebruiker bij Facebook is aangemeld, kan Facebook het bezoek aan de Facebook-account van de Gebruiker koppelen. Deze informatie wordt al bij het bezoek aan huidige website onder het domein www.vjbmotors.be uitgewisseld, los van het feit of de Gebruiker al dan niet van de plug-ins gebruikmaakt. Als de Gebruiker van de plug-ins gebruikmaakt, bijvoorbeeld als hij op de ‘vind ik leuk’-button klikt, wordt deze informatie door zijn browser rechtstreeks naar Facebook doorgestuurd en daar opgeslagen. Het doel en de omvang van de gegevensinzameling en de verdere verwerking en aanwending van de gegevens door Facebook en de desbetreffende Gebruikersrechten en instelmogelijkheden ter bescherming van persoonsgegevens, is terug te vinden in de informatie van

Facebook over de bescherming van persoonlijke gegevens (http://www.facebook.com/policy.php).

Indien een Gebruiker niet wenst dat Facebook via huidige website gegevens over hem verzamelt, moet hij zich bij Facebook afmelden vóór zijn bezoek aan huidige website onder het domein www.vjbmotors.be.

 

 

Back to top